Nakšņošanas un rezervēšanas noteikumi

Nakšņošanas un rezervēšanas noteikumi

Atpūtas kompleksa “Grantiņi” nakšņošanas noteikumi

 1. Iebraukšanas laiks no plkst. 15:00 – plkst. 20:00 Izbraukšanas laiks līdz plkst. 12:00;
 2. Rezervējot naktsmītni mājas lapā vai sazinoties ar mums ir jāiemaksā avansa maksājums 100% apmērā;
 3. Avansa maksājums netiek atgriezts ja rezervācija tiek atcelta. Atceļot rezervāciju minimums vienu nedēļu pirms iebraukšanas dienas avansa maksājums paliek spēkā un tiek piedāvāts cits rezervācijas datums.
 4. Ja klientam pieejama atlaide tā jāreģistrē vai jāuzrāda uz vietas pirms maksājuma veikšanas;
 5. Pavadot virs 5 naktīm tiek piemērota 15% atlaide par katru nākamo nakti. Atlaides nesummējās ar citām atlaidēm;
 6. Pēc plkst. 12:00 tiek piemērota papildu samaksa 20,00 Eur/h. Pēc plkst. 18:00 tiek piemērota pilna summa par nakšņošanas telpām. Lojalitātes kartes atlaide par katru nākamo h netiek ņemta vērā;
 7. Ja klients vēlas pagarināt nakšņošanas atpūtu jāsazinās ar administrāciju par pieejamību;
 8. Ja viesis izvēlas pamest naktsmītni agrāk par noteikto laiku, nauda par neizmantoto laiku netiek atgriezta;
 9. Nakšņošanas telpas tiek dotas nomā tikai personām, kas sasniegušas 18. gadu vecumu. Apmaksu var veikt tikai personas, kas sasniegušas 18. gadu vecumu. Nepilngadīgās personas jāpieskata vecākiem vai aizgādņiem.
 10. Ja rezervācija tiek veikta booking.com vai airbnb.lv rūpīgi iepazīties ar maksāšanas kārtību, cenu politiku un citām niansēm, kas saistītas ar apmaksu un naudas atgriešanu neiebraukšanas gadījumā. Papildus atlaides abām interneta vietnēm netiek piedāvātas.
 11. Viesim pienākums informēt administrācijas darbinieku par izbraukšanas laiku;
 12. Naktsmītnē drīkst atrasties tikai reģistrētās personas, kas paliek pa nakti ne vairāk par pieļaujamo gultas vietu skaitu;
 13. Viesi, kas nav reģistrēti naktsmītnē drīkst atbraukt ciemos. Papildus samaksa par katru personu 2,00 Eur un 2,00 Eur par katru automašīnu. Maksimāli līdz 10 personām. Viesi drīkst uzturēties līdz plkst.21:00. Viesi tiek reģistrēti;
 14. Viesnīcā un kempingu mājiņu apmeklētājiem koplietošanas telpas aiz sevis jāuztur kārtībā;
 15. Aizliegts novietot pirti, kublu un citas relaksējošās ekstras bez atļaujas un saskaņošanas;
 16. Par papildu gultu, segu, spilvenu un gultas veļu lūgt līdz iebraukšanas dienai;
 17. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā viesis maksā soda naudu 30,00 Eur apmērā;
 18. Smēķēšana telpās kategoriski aizliegta. Par neievērošanu tiek piemērota soda nauda 100,00 Eur apmērā.
 19. Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst.23:00;
 20. Atkritumus izmest tiem paredzētajās vietās;
 21. Ar mājdzīvniekiem drīkst uzturēties tikai kempinga un brīvdienu mājās. Papildus summa par dzīvnieku 10,00 Eur. Aiz sava mīluļa ir jāsavāc izkārnījumi. Dzīvniekam jābūt pavadā. Jāuzņemas pilna atbildība ja tiek sabojātas mēbeles u.c. piederošās SIA “GrantiniCamp” lietas;
 22. Aizliegts trokšņot, slēgt skaļu mūziku vai kā citādi ar neadekvātu uzvedību traucēt citu viesu mieru. Personāls var viesi lūgt pamest atpūtas vietu vai izlemt vērsties policijā. Lūdzu cienīsim savus kaimiņus!
 23. Ja rodas jautājumi par elektroierīcēm lūgums iebraukšanas brīdī palūgt informāciju darbiniekiem;
 24. Bez nepieciešamības aizliegts izlietot ugunsdzēsības aparātus un ugunsdzēsības pārklāju. Par šādu rīcību viesi tiks saukti pie atbildības;
 25. Ja ir nepieciešama aptieciņa to var palūgt administrācijas darbiniekam;
 26. Nepieļaut ugunskura izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunskura (smēķēt telpās, lietot/atstāt telpās atklātu uguni,dedzināt sveces vai lietot bojātas elektroierīces u.c.) Grilu terasē kurināt aizliegts, kā arī smēķēt;
 27. Par ugunsgrēku OBLIGĀTI ziņot – 112. Kā arī informēt atbildīgo personu pa tālruni: +371 25713333
 28. Saudzīgi izturēties pret mēbelēm, inventāru, aprīkojumu, elektroierīcēm u.c., mantām, kas atrodas telpās;
 29. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par SIA inventāra bojājumiem, kas notikuši Klienta un no viņa atkarīgo trešo personu vainas un/vai neuzmanības dēļ, (dzīvniekus ieskaitot) ievērot ugunsdrošības prasības, iekšējās kārtības noteikumus un teritorijas noteikumus. Ja ir radušies SIA inventāra bojājumi atlīdzināt zaudējumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc SIA sastādīta bojājumu akta un piestādīta rēķina Klientam.

SIA “GrantiniCamp”
Jelgavas nov., Svētes pag., “Grantiņi 1”

Reģ.Nr. 40003706302
Tālrunis: +371 28602267,
e-pasts: info@grantinicamp.lv

×

Click below to chat on WhatsApp or send us an email to info@grantinicamp.lv

× Chat!